Almanya’da Kömür Santrallerine Yasak

Nükleer enerji santrallerini kapatma kararı alan Almanya bu kez de kömürle çalışan santrallerinin 2038’e kadar kademeli olarak devreden çıkarılması kararı aldı

Almanya’da Kömür Santrallerine Yasak

BERLİN — 

Almanya, nükleer enerji santrallerini kapatma kararından sonra, bir başka tarihi dönüşüme daha imza atmaya hazırlanıyor. Federal hükümet tarafından görevlendirilen Ulusal Kömür Komisyonu, kömür emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmak için ülkedeki tüm kömür santrallerinin en geç 2038'de kapatılması yönünde karar aldı.

Siyasetçilerle sanayi, sendika ve çevre koruma örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon, ülkede faaliyet gösteren kömür termik santrallerinin önümüzdeki yıldan başlamak üzere 2035’e kadar kademeli olarak önce sınırlandırılmasını, ardından da tümüyle kapatılmasını önerdi.

Komisyon, önümüzdeki yıllarda alınacak önlemlerin 2032’de masaya yatırılmasını ve gelinen noktanın elverişli olması durumunda kömürlü termik santrallerin 2038’den önce, 2035 yılında kapatılması kararının alınmasını da önerdi.

Komisyonun bu kapsamda bir talebi, karardan olumsuz etkilenecek bölgelere, önüzdeki 20 yıl içinde 40 milyar Euro yatırım yapılması... Kapanan santrallerin elektrik fiyatlarını yükseltmemesi için de özel bir plan oluşturulması istendi.

Dünyanın tüm ülkelerini yükümlü kılan Paris İklim Anlaşması'nı ilk imzalayan ve son yıllarda kömürün payını giderek azaltan ülkeler arasında yer alan Almanya, 2018 yılında enerjisinin yüzde 38'ini kömürden elde etti. Kömür Komisyonu’nun kararının uygulamaya geçmesi için hükümet tarafından kanunlaştırılması gerekiyor.

Federal Enerji Bakanı Peter Altmaier, komisyonun tavsiyelerini bir an önce yaşama geçirebilmek için iki büyük yasa paketin hazırlanacağını ve "hangi kömür santrallerinin ne zaman kapatılacağının" belirleneceğini duyurdu. Altmaier, Başbakan Angela Merkel’in önümüzdeki Perşembe günü kömür satrallerinin bulunduğu eyaletlerin başbakanlarıyla biraraya gelerek, izlenecek yol haritasının saptanacağını da açıkladı.

Avrupa'nın en fazla enerji tüketen ülkesi Almanya’da rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerjiler giderek daha fazla önem kazanıyor. 2009'da henüz yüzde 16 olan yenilenebilir enerji oranı, geçen yıl yüzde 39’la ilk kez kömürü geride bıraktı. Elektrik üretiminde nükleerin payı ise 1990'lı yıllardaki yüzde 28 oranından geçen yıl yüzde 4’e geriledi. Başbakan Merkel, 2011’de Fukuşima felaketinden sonra, 17 nükleer santrali 2022 yılında kapatma kararı almıştı. Böylece Almanya nükleer enerjiden vazgeçerek diğer enerji kaynaklarına yönelecek ilk sanayileşmiş ülke olacak.

 

  •