Algı Nedir ? Algı Operasyonlarının Güçü.

Bilginin bir tık ötesi noktasına gelen zaman mefhumunun yitirildiği 21.yüzyıl‘da insanlığın boynunda bir tasma gibi kullanılan,‘ALGI‘

Algı Nedir ? Algı Operasyonlarının Güçü.

Algı nedir ?

Algı, psikoloji ile bilişsel bilimlerde duyusal bilgi alımı, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında kullanılır. Algı duyum ile kolaylıkla karıştırılabilir. Ancak duyumda herhangi bir yorumlama ve anlama bulunmaması, algı ve duyum arasındaki farkı açıklar. Duyu organlarının fiziksel olarak uyarılmasıyla meydana gelen sinir sistemindeki sinyallerden oluşan algı, hafıza, öğrenme ve beklentiyle birlikte şekillenir. Algı hem yukarıdan aşağıya etkileri kapsar, hem de duyusal girdinin aşağıdan yukarıya doğru işlenmesini de içermektedir. Aşağıdan yukarıya yapılan işlemler düşük seviye bilgiyle daha yüksek seviyede bilgi oluşturulmasıdır. Yukarıdan aşağıya yapılan işlemlerde kişinin kavram ve beklentileri algıyı etkilemektedir.

Algının oluşmasında duyu organlarının yapısı ve işleyişi önemlidir. Ancak duyuma anlam yüklendiği zaman algı oluşur. Bu sayede insan vereceği tepkiye karar vererek, çevresiyle uyumunu sağlar.

Örneğin; Çalan bir telefonun sesi uyarandır. Uyaranın duyu organlarını etkilemesiyle uyarım, duyu organının uyarıcıyı almasıyla duyum meydana gelir. Uyarıcı bunun telefon sesi olduğunu fark ettiğinde ise algı meydana gelir.

Algının özellikleri nelerdir?

  • Algı alanı: Kişinin belli sürede bulunduğu ve uyarıcıları aldığı çevre algı alanıdır.
  • Algı dayanağı: Duyumun meydana gelmesiyle, kişinin önceki yaşantısı, ihtiyaçları, öğrenmesi algı için dayanaktır. Kişinin kültürü, mesleği, değerleri algılamasına yön verir.
  • Algıda bütünlük: Bir resim, müzik parçası gibi durumlar bütün halinde algılanır. Bütün onu meydana getiren parçalardan daha farklıdır.
  • Algıda değişmezlik: Kişiler bildiklerini farklı görünmesine rağmen eski hallerine göre algılarlar.
  • Figür fon ilişkileri: Nesnelerin bulunduğu mekandan daha farklı algılanmasıdır. Burada nesne figür, içinde bulunan ortam fondur. Figür fondan ayrılarak farklı algılanır.
  • Derinlik algısı: Bu görme duyusuyla alakalıdır. Bu nesnelerin yakınlığı ve uzaklığıyla beraber algılanmasıdır. Bazı nesneler önde algılanırken, bazıları arkada algılanır. Bu derinlik algısının varlığını anlatır.
  • Algıda seçicilik: Duyu organlarına çok sayda uyarıcı gelmesine rağmen, bunların sadece bir bölümü algılanır. 
  • Algı yanılmaları: Günlük yaşamda uyarıcıların farklı algılanmasıdır.
                       psikolojik.gen.tr

 

Bütün bu bilgiler ışığıda  ‚‘‘algı‘‘ günümüz düyasında yaşananları bir çoğunun ‚‘Algı Operasyonu‘ sonuçlarının olduğu aşikardır.Küresel sermayenin insan üzerindeki etkisini artırmak için yatırım yaptığı , yatırımlarının sömürü düzenine etkili olabilmesi  ve onun  aracı olarak algı’yı en etkili  kullanmaları  görülmektedir.

Bu alanda en etkili silah ise İnternet dünyası. Tabi internet dünyasının sanal dünya sahiplerinin borusunun öttüğü bir dünya . Bu dünya‘da  güçlü bilgisayar ağı ve program yazılımcılarıdır değerli olanlar.Bu alanı dolduranlar dünya’da  21.yüzyıl da söz sahibi olmaktadırlar.Ülkelerde toplumsal mühendislikler yapmak isteyenler  o bilgisayarları ve yazılımcılarını devreye sokarlar .Yaptırılan haber portalları ,sosyal ağlar kullanalarak  üzerine gönüllü ve bilinçsiz troller‘le harekete geçerler.

Bu platformlar  Facebook ,Twitter veya Youtube olarak listesi uzatabiliriz.

Özellikle ‘’Arap Baharı’’ ve 2013 yılında’ki ‘’Gezi Olayları’’  esnasında  bu dünyanın sahipleri enetkili  bir şekilde algı operasyonunu gerçekleştirdiler.

O tarihlerde mantar gibi biten haber portalları ,ve trollarla o ülkelerde çalışmlar yapılarak ayaklanmalar sağlanmıştı.

Bu tehlikeyi gören Rusya ve Çin gibi ülkeler kendi sosyal ağlarını ve İnteret dünyasını kurmuşlardır.

Özellikle Algı operasyonlarına karşı sosyal ağ kullanıcıları yapması gereken  işlem ise algıladığı resmi ve video’yu sorgulaması . Sorularla yayılmak istenilen algının ne olduğunu anlaması .Hedef kim  verilmek istenen mesaj olumlu veya olumsuz sonuçları nedir düşünülmeli.

Bu yazımız’da  algı operasyonlarını ve algının ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Algılara yenilmeden doğruların peşinde olma dileği ile .