sex shop
avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   avcılar sex shop   avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   beylikdüzü sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı  

Bütün değerli TDU Türk-Alman İş Adamları Birliği dernek bünyesindeki yönetime ve Berlin'li İş Adamlarına çağrımızdır…


Bu makale 2017-01-30 22:54:40 eklenmiş ve 1440 kez görüntülenmiştir.
Koray Erdemli

Bütün değerli TDU Türk-Alman İş Adamları Birliği dernek bünyesindeki yönetime ve Berlin'li İş Adamlarına çağrımızdır…

TDU hakkında sizinle istişare ve görüş teatisinde bulunmak istiyorum. Hiç şüphesiz 2016 yılı terörün hain saldırı ve suikastlarına kurban gitmiştir. Yeryüzünün en aşağılık türleri ölüm ve şiddet saçmıştır. Bu illet 2017'yle maalesef devam etmektedir. Hakikaten normal günlerden geçmiyoruz. İnsanların kutuplaşmasına izin veren kim varsa insanlığın azılı hasmıdır. Şu anda ülkemizde yaşananların ve yaşatılanların bir hedefi de bu değil midir? Bu yüzlerini gizleyen şarlatanların bitmeyen oyunudur. Bunu engellemenin yolu aklı selimle haraket edenlerin kendi geleceklerine sahip çıkacak dirayeti göstermekten geçmektedir. TDU'da bir 'Master' plan hazırlamalı.

 İş Adamları derneğine tekrar dönüşmek

Son zamanlarda TDU'da olan durumun mahiyeti itibariyle iyi cevap verebilmemiz için bazı noktaya dikkat çekmek isterim. Şablon dernek politikasından uzaklaşıp acilen herkesi kucaklayan bir İş Adamları derneğine tekrar dönüşmek zarürettir. Bu durum karşısında değişim için ya bir yol bulmalısınız, ya da yeni bir yol yapmalısınız. Bu darboğazdan çıkmalısınız. Şablon dernek politikasını yok etmek dışında ikinci bir seçeneğiniz yoktur. Bu yeni bir İş Adamları Derneği ruhuyla başarılabilecektir. TDU bekası, belirli unsur ve zamanda İş Adamlarının yapamayacağı, İş Adamlarına güç veren bir mekanizme olması gerektiği için TDU'nun İş Adamlarına vereceği destekler göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Bu insiyatifleri kullanmanıza mani olmak isteyenler var mı? Başta Berlin'li İş Adamlarımız olmak üzere üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza dernek olarak üzerinize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdürebilmelisiniz. Son dönemde sarf ettiğiniz çabaları örneğin geçen yıl iki etkinliği (Balo) takdirle karşıladığımızı da ifade etmek isteriz. Sadece bu olmamalı.

İş Adamları olarak zorunlu bir çağrımızdır

İkircikli tavır yapılmamalı, TDU camiası çifte standardı bırakmalı. Siyasi farklılıkları, görüşleri ne olursa olsun herkese çağrıda bulunuyoruz. İş Adamları olarak zorunlu bir çağrımızdır. Bütün İş Adamlarına yaptığımız çağrıdır. Ama, fakat, şöyle böyle demeden, herhangi bir parti ayırmadan bütün Berlin'de ahlaktan, insanlıktan, insan onurundan yana olanlar olarak İş Adamları cephesinde buluşalım. Berlin'li İş Adamlarının tamamına yakını bu konuda tecrübelidir. Biz biriz, beraberiz, biz büyük bir aileyiz, biz Berlin'li İş Adamlarıyız. İş Adamları derneği bir nimettir ama menfaatlerimiz, Siyasi farklılıklar için kullanabileceğimiz alan olarak görmemeliyiz. Siyasi farklılıkları eleştirileri ayrımcılığa hizmet eder. Bir yanda AKP hükümetini kutlayanlar, diğer yanda CHP'yi ananlar, öte yanda MHP'yi savunanlar iki üç yana bölünmüştür. HDP sempatizanları da cabası dır. Burası mutlaka herkesin dikkatle davranması gereken alandır. Şuursuzca hareket edilmesin. Çok sayıda terslik bu alanı köpürtmekte ayrımcılığın önünü açacak işler yapmaktadır. Bu Berlin'li İş Adamlarını birbirimizden koparmaktadır. Derin yarık giderek büyümektedir. Bu durum karşısında olan biteni sineye mi çekelim. Saçtığı nifak tohumlarını da görelim, aksisi bir cehalet numunesidir. Oysa ki Berlin'li İş Adamları birlik ve istikrar istiyor. Bunu çok açık net gördük. Kesinlikle bir ve beraber olmalıyız. Manipülasyona karşı aktif çaba göstermeliyiz.

TDU bir zamana kadar tüm Berlin'li İş Adamları için vardı

Söz konusu fiiller, birlik ve beraberliğimize kastetmektedir. Bir arada çalışmanın ve yaşamanın gerektirdiği asgari hoşgörü şartını hedef almaktadır. İş Adamlarını ayrıştırıcı eylem ve söylemler konusunda özellikle TDU dernek yönetimi görevlilerinin daha sorumlu davranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu, TDU çatısı altında bulunan İş Adamlarını ayrıştırmaya yöneliktir. Böylelikle belirli partiler amaçlarına uygun sömürebilecekleri bir iklime kavuşmuş olmaktadır. Bu kimlerin arasında kurulmuş mevcut işbirliğine kimlerin şahitlik yaptığı gizlenemeyecek kadar nettir. Yetkili kişilerin diğer eylemlerinde gösterdikleri hassasiyeti burada da göstermelerini bekliyoruz, talep ediyoruz. Niye beklediler? Demek ki bunların arasında bir hukuk, bir bağ var, bir ilişki var. Seçilenin bir hizmet arz etmesi lazım. Bazıları 'burası sembolik bir görevdir diyorsa', bunu da bilelim. Her Berlin'li İş Adamlarımız, her insanımız, her vatandaşımız kaygıyla bakar. TDU'nun bağımsız olduğunu söylemek beyhudedir. Aksini iddia eden varsa, somut örnekleriyle bunu ortaya koymak mecburiyetindedir. TDU, bir zaman tüm Berlin'li İş Adamları için vardı. Bu tablo TDU için bir yıkım değil de nedir? Bu tablo karşısında elbette üzülüyoruz. Bir vizyon sağlanmalı değil mi, yeni üyeler kazanıp (Alman İş Adamları artı yeni ve genç girişimciler dahil) bir kalkınma, bahar havası gelmeliydi değil mi? TDU ilerleme ve yenilenme sürecini yakalamayıp Berlin'li İş Adamları adına 2017'de de ümitvar görünmemektedir. Birlik beraberlik, barışın ve paylaşımın adil olmasını dilediğimiz gelecek yıllarda örnek ve model olabilecek yegane Türk Alman Berlin İş Adamları Derneği'nin TDU olduğu maalesef görülmemektedir.

Maksadımız eleştiri dozajını aşmak değildir

Bazı Berlin'li İş Adamlarımız TDU'nun böyle gidemeyeceğini, ittifak ve infial içinde teyit etmektedir. Böyle bir köklü derneğe kutuplaşma nasıl yuvalanmış, hangi kaynaktan beslenmiş, arkalarına kimleri almıştır? Neden kimse müdahale edememiştir? Bu tutumun tek bir kişi tarafından icra edildiğine inanmak evvela aklın inkarıdır. Birileri hedeflerine kilitlenip, kendi yön pozisyonunu belirleyene kadar İstişare Kurulu üyeleri ne ile uğraşmaktadır? Bu hangi bahanelerle izah edilecektir? Amaçlanan, dayatılan nedir? Maksadımız eleştiri dozajını aşmak değildir. Bizim buna niyet ve hevesimiz yok. Bu soruların cevaplarını bulmak mecburiyetindeyiz. TDU'dan yeni bir CHP Berlin Birliği çıkarma arayışı sürerken, bununla Berlin'li İş Adamlarının huzuruna darbe vurulmaktadır. Zamanın da (1996'da) TDU'nun kurucu üyeleri değerli Berlin'li İş Adamları'nın da bu yönde girişimi, adımı hiçbir zaman bu noktada olmamıştır. Bu yönde bir uygulamaya asla tevessül etmediler. Dernek Yöneticileri partili olur mu, olmaz mı? Herkesin partisi var. Birbirimizi kandırmayalım. Partisi olamayacak. Yok böyle bir şey. Ama faaliyetlerinde ve kararlarında tarafsız davranacaklar, bu mühim. Kararlarını verirken partizanca davranmamaları gerekir. Yoksa partili olmasının ne sakıncası var. Bu akımın şimdilerde tüm açıklığıyla görünen çok karmaşık yapısının, hiyerarşisinin ve işleyişinin neticede böyle bir tutum içerisinde bulunacak cüretkârlığa ulaşmış olması şahsım da dâhil pek çok kimsenin tasvip etmediği bir durum. Ne bu samimiyetsizlik. Bu gaflete düşmeyiniz.

TDU'nun şeffaf olması gerektiğini düşünüyorum. TDU hangi ara bu tuzağa düştü. TDU bekası yanlış ve kutuplaştırıcı ellerce boğulmaktadır. TDU'da düzenlenen ve bu tip etkinliklerin yapılmasını isteyen veya öven TDU mensubu "görevini kötüye kullanma" suçundan soruşturulması istenmeli. İhlalleri kaynağında yok etme zorundasınız. Son dönemde yaşanan olaylara bakıldığında bunu normal karşılamak mümkün mü? TDU kütüğü ve parametreleri tekrar gözden geçirilmeli. Niteliği bakımından öncekilerden farklı olmalı. Umut ediyorum ki TDU'ya yönelik uyarılarım sadece uyarıda kalmaz, gereği yapılır. Aksi takdirde TDU bundan böyle CHP'li Berlin Türk İş Adamları Derneği olarak anılmakla karşı karşıya kalır. Maalesef üzülerek söylüyorum; Zira bu, Dernek ismini değiştirmeyi de beraberinde getirir. TDU herhangi bir Partinin arka bahçesi değildir ve olmamalıdır. Ancak, seçilen tutum, Berlinli türk kamuoyunda özellikle Berlin'li İş Adamları'nda yoğun tepkileri beraberinde getirir. TDU çatısı altında olmasından yola çıkan tepkiler, bu resimle üstü kapalı mesaj verildiği eleştirisine odaklanıyor. Bunun altında bir mesaj yoksa, o zaman tüzük ihlali yapılmış ifadesini kullanabiliriz. Bu Fevkalade yanlıştır, yakışıksızdır. Bir değişimi gerçekleştirmek ve görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmemek lazım. Dernek sistemi değişikliğine gidilmeli. Vesayet yapıları kalıcı biçimde TDU'da ortadan kalkmalı. TDU siyasi, dini ve mali açıdan bağımsız olduğunu kendi tüzüğünde ve internet sayfasında ibraz etmektedir. Siyasi ideoloji noktasında dışa bağımlı bir dernekseniz o zaman mevcut kaynakları kullanmak zorundasınız. TDU'daki ihlallerle ilgili Yönetim ve İstişare Kurulu üyeler, bunları uygulayanların ve yapanların yanındaki grupları durdurmaları gerekiyor. Aklın yolu birdir. Herkes konumuna göre görevini üstlensin, imzaladığı belge ve yükümlülüklerin arkasında olduğunu göstersin. Bugün ihlallere baktığımız zaman hepsi birileri tarafından, TDU çatısı altında söz alanlar, bazı CHP toplantıları da öyle.

Herkesi aynı çatı altında birleştirmek esastır

Umarız bu konudaki açıklamalarımızı memnuniyetle karşıladığınıza nail olabiliriz. Keşke TDU çatısı altında gerçekleştirilen CHP Berlin Birliği Toplantısı'nda toplumun ve İş Adamlarının hassasiyeti ve kırılganlığına dikkat edilmiş olsaydı. Umut ediyorum ki TDU, CHP Berlin Birliği'ne sadece bir yer tahsisi ile bu önlemleri sınırlı tutmaz. Dileriz başta yetkili üyeler olmak üzere herkes, toplumu Berlin'li İş Adamlarını ayrıştırmak yerine kucaklaştırmak adına üzerine düşeni eksiksiz yapar. Bazı Berlin'li İş Adamları'mızın birlik ve beraberlik için bölgesinde yürüttüğü mücadeleyi 'derneklerin içişlerine karışmak' olarak gören bir kafa, olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyor demektir. Herkesi aynı çatı altında birleştirmek asıl marifettir. İş Adamları sadece bu vizyon'da ki bir Dernek ile yol alabilir. Tüm Berlin'li İş Adamlarımızın, sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması, üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Gerekli tedbirleri alacak olanlar İş Adamları'mız mıdır, yoksa bu dernekleri yönetenler midir? Her İş Adamı kendi önlemini alacak ise, derneklere ne gerek duyulacak? İçeride ve dışarıda hangi kapasiteyle mücadele edeceğinizi biliyor olmalısınız. TDU içerisindeki ve çevresindeki bu sorunları birer birer çözerek yoluna devam etmelidir. Ümit ediyoruz ki TDU'da ricaya ve müzakereye dayalı bir süreç olacak ve bundan sonraki süreçte de hataları geride bırakacak birçok iyileştirmelerin süreci başlayacağını düşünüyörum. Bunun da tarif edilmesi gerekir.

Dernek ruhuna sahib kişilerle dayanışma gösterilmeli

20 yıla yakın bir süredir Almanya ekonomisi ve toplum için değer üreten STK olarak, tüm faaliyetleri içtüzük yasası ve ahlaki ilkelere tavizsiz bir uyum içerisinde yürütmek elzemdir. Tüzüğe göre Yönetim ve İstişare Kuruluna üyelerin atanmasıyla ilgili ise bizler, söz konusu Yönetim üyeliklerine ileride veya yakında yeni adayların seçileceğini öngörerek, Yönetim Kurulu'nun Türk-Alman İş Adamları Birliği Dernek ruhuna sahib kişilerle dayanışma göstermesini isteriz. Bu önemli bir nokta. Bir çok açıdan tedbirli olmak zorundasınız. Her türlü iç ve dış etkiye maruz kalabilecek tutumlara karşı tedbir almak zorundasınız. Dernek alt yapısı konusunda 2016'yı çok iyi kapattık. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Tüm denetimleri sıkı bir şekilde yapıyoruz süreç sağlıklı bir şekilde yürütülüyor düşüncesi ciddi bir risk yok demektir. Ancak detaylara vakıf olmayan yeni üyeler den çok çeyrek asır'a yakın TDU'yu tanıyan Berlin'de yaşayan eski İş Adamlarını rahatsız eder. İş Adamları'nın saadeti, gerginlikten kaçınıp işbirliğinden geçer. Var olan gerilim ne işbirliğinin yararına ve ne de TDU'nun yararınadır. TDU'nun benimsediği 'birlik beraberlik' dönemine geri dönmesini temenni ederiz. İcraatın ve yönetimin işini hakkıyla yapması açısından bu çerçevede bakıldığında bu konu bir sonraki toplantınızdan itibaren TDU'da görüşülmelidir. Yapacağınız görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirtmek isterim. Yönetimle ve üyelerle birlikte gerçek mana da İş Adamları Derneği aklının tesis edilmesi gerekiyor. Bu noktada TDU'nun şu an mevcut ve ileride ki yeni Yönetim ve İstişare Kurulu üyelerine büyük iş düşüyor. Bu ciddi bir süreç, koordineli bir çalışma başlatılmalı.

Türk Alman İş Birliği potansiyeli ve portföyü

TDU faaliyetlerini her zaman olduğu gibi kararlılık ve disiplinle sağlıklı bir şekilde devam etmelidir. Ama faaliyetlerinde ve kararlarında tarafsız davranmalı, bu mühim. Tüketimin olduğu yerde üretimi sağlama noktasında adımlar atmamız lazım. Berlin'li İş Adamları olarak tüm Almanya ve Türkiye'deki stratejimizin önemli bir ayağı şu: Türk-Alman işbirliği ve ortaklık potansiyelini arttırmak. Ekonomik ilişkilerini pekiştirmek, ekonomik konularda kayıpları telafi etmek, karşılıklı yatırımlar ve ticareti geliştirmek, iki ülkenin işbirliği ve toplumsal bütünlüğüne saygı esastır. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Yeni işbirliği imkanları değerlendirilmelidir. Tüm bunları keşfettikten sonra daha verimli bir portföyü ortaya koymak zorundasınız. İş Adamlarının etnisitesinin, mezhebinin, siyasi farklılıkların hiçbir önemi yok. Bu tip projeler İş Adamlarına değil TDU bekasına karşıdır. Yanlıştır. Amacımız kimseyi suçlamak yada karalamak değil. Böyle bir tablo içinde bizim dikkat etmemiz gereken konu sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğudur. Bu sana mı düşer derseniz hepimize düşer, evet bana da düşer. Buna ihtiyaç var. Sorumluluk duygusuna yakışan şekilde bu tutum karşısında bu yanlıştır diyebilmelidir. Ben bu konuyu bundan önce de bazı mecralar ve sizlerle bazı TDU mensubu arkadaşlarla paylaştım. TDU Berlin de, her toplumu tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir Türk-Alman İş Adamları Derneği'nden yana olmalı. Bu konuları da arzu edilirse başka bir ziyarette konuşabiliriz. İnsanların ferasetine her zaman inanılmalı. Sağduyulu bir şekilde sorguluyoruz. Bu son derece haklı bir sorgulama. Peki bu gerekli mi? Bana göre fevkalade gerekli. Yoksa bu kayıtsızlık, umursamazlık eksikliğidir. Herkes gibi ben de tasvip etmediğim icraatları, görüntüleri eleştiriyorum. Bunları da bireysel ifade özgürlüğümün sınırları dahilinde söylüyorum. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez. Başarının sırrı işbirliğidir, bilgi paylaşımıdır. Bir olalım, beraber olalım, hep birlikte olalım. Tüm TDU mensuplarına detaylara vakıf olan artı olmayan herkese ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Hoşçakalınız,

Sağlıcakla Kalınız. (Berlin, 17.01.2017)

Konuk Yazar
Koray Erdemli

 

Diğer yazıları...
Android apk indir
avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   avcılar sex shop   avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   beylikdüzü sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı  

Yazarlar

Döviz Kurları

  ALIS SATIS
$ USD 5.6825 5.6928
€ EURO 6.5678 6.5797
Arşiv Arama
- -
Medya.Berlin | Haber, Gündem, Video-Röportaj, Spor
© Copyright 2018 Medya.Berlin. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
AKP Haberleri
MHP Haberleri
CHP Haberleri
Genel Siyaset
ÖNEMLİ
Dışişleri Bakanlığı
Berlin Basin Müşavirliği
Berlin Büyükelçiliği
A.Ö.L.
DÜNYA
Almanya Gündem
Berlin Gündem
Avrupa Gündem
Türkiye Gündem